Про роботу PDF Друк e-mail

Актуальність теми роботи визначається необхідністю ІТ-інфраструктури як базової складової інноваційного університету та її удосконалення для забезпечення реалізації місії навчального закладу у відповідності до сучасних вимог.

Мета і завдання роботи полягають у підвищенні ефективності та якості інноваційної складової навчальної, наукової та науково-виробничої діяльності університетів шляхом розроблення та впровадження новітніх інформаційних технологій, які базуються на наукових та теоретико-методичних здобутках з організації та управління електронним, в тому числі дистанційним, навчанням та проектною виробничою діяльністю у вищих навчальних закладах.

Наукова новизна визначається розробкою:

 • концепції ІТ-підтримки інноваційного розвитку університетської освіти, що передбачає пріоритетну практичну спрямованість в реалізації компетентнісного підходу у навчанні із застосуванням навчальних онлайн-курсів;
 • методології електронного навчання, спрямованої на розвиток індивідуальних якостей фахівців;
 • методології ІТ-підтримки управління науковими проектами у співпраці із вітчизняними і закордонними підприємствами, бізнес-структурами і організаціями;
 • методології ІТ-підтримки процесів управління якістю надання освітянських послуг з урахуванням вимог Болонського процесу.

Практична значимість роботи полягає у розробленні та впровадженні у навчальний процес вищої школи:

 • методів, моделей та інформаційних технологій створення електронного навчального контенту та проведення електронного навчання, в тому числі в режимі онлайн-відеоконференцій;
 • програмно-технічного, методичного і організаційного забезпечення систем дистанційного навчання;
 • програмного забезпечення комплексного управління навчальним процесом, управління проектами та підтримки процесів управління якістю у ВНЗ;
 • створеної комплексної інтегрованої інформаційної системи, що підтримує всі види діяльності університету та його інтеграцію в міжнародний освітній простір;
 • рішення щодо забезпечення відповідного рівня кібербезпеки при використанні інформаційних ресурсів університету.

До результатів впровадження комплексної ІТ‑підтримки діяльності університетів можна віднести:

 • стрімке зростання позицій Сумського державного університету (СумДУ) у вітчизняних та міжнародних рейтингах:
  • за міжнародним рейтингом QS World University Rankings СумДУ входить до TOП-групи (5%) провідних університетів світу;
  • за рейтингом QS EEСA – у ТОП-100 університетів регіону;
  • Times Higher Education (THE) включив СумДУ до авторитетного каталогу кращих університетів світу;
  • за рейтингом Webometrics – 3 місце серед ВНЗ України;
  • за рейтингом uniRank University Ranking – 2 місце серед ВНЗ України;
  • за рейтингом URAP (University Ranking by Academic Performance) – у ТОП-10% загальносвітових ВНЗ та 7 позиція серед українських;
  • за рейтингом SCImago Institutions Rankings – у ТОП-200 університетів Центральної та Східної Європи та 6 місце серед ВНЗ України;
  • за рейтингом UI GreenMetric 2016 – 65-й позиція серед університетів світу та 1 місце серед українських вишів;
  • за результатами цитованості вчених в Google Scholar – серед 7% кращих університетів світу;
 • СумДУ та Чернігівський національний технологічний університет (ЧНТУ) є кращими ВНЗ північного регіону України згідно з консолідованим рейтингом від Osvita.ua;
 • за останні 5 років обсяг дослідницької роботи СумДУ в рамках міжнародних грантових проектів збільшився у 20 разів (більше 200 грантів щорічно), у тому числі за рахунок спільних проектів в рамках програм Європейського Союзу (Tempus, Erasmus Mundus, Jean Monett, Erasmus+, Horizon 2020), Програми розвитку ООН, Британської Ради, Світового банку, двосторонніх наукових і дослідницьких проектах, грантах приватних фондів;
 • обсяг дослідницької роботи ЧНТУ в рамках міжнародних грантових проектів збільшився у 10 разів;
 • найвищі показники СумДУ серед університетів України за обсягом госпдоговорів та грантів, ефективності використання бюджетних коштів;
 • в СумДУ впроваджена одна з перших в Україні повноцінна дистанційна форма навчання з більш ніж 1000 дистанційних студентів щорічно, повноцінно використовуються технології змішаного навчання при викладанні ІТ дисциплін у ЧНТУ;
 • створено університетський навчальний науково-виробничий центр аутсорсингу в ЧНТУ;
 • стабільно високі показники СумДУ й ЧНТУ за кількістю призових місць у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт;
 • проведено процедуру сертифікації усіх навчальних, наукових та виробничих процесів ЧНТУ по системі якості ISO 9000 із щорічним підтвердженням сертифіката.

Результати підтверджуються циклом робіт авторів за темою роботи у період 2008-2016 роки, який складається із: